Folyamatosan 2015 decembere óta a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) pályázati felhívásainak megjelenései. Többségük azonban idén februárban lett kiírva.

2015-től hosszas tervezés és komoly előkészítési munka előzte meg a TOP pályázatok megjelenését. A Megyei Önkormányzat több alkalommal egyeztetett a települések polgármestereivel és fejlesztési szakembereivel, hogy a beérkezett igények felmérése után elkészülhessen a Bács-Kiskun Megyei Integrált Területi Program, mely lefekteti az egyes témakörökre jutó források nagyságát és végrehajtásának módját is.

Kalocsa öt területen tervezi pályázat beadását a Terület-és Településfejlesztési Operatív Program keretében.

Az első  tavaly január 15-én jelent meg „Felhívás ipari parkok, iparterületek fejlesztésére” címmel, melynek beadásáról már május 23-i rendkívüli ülésen döntött a képviselő-testületünk. A pályázat célja a belső erőforrásokra épülő, gazdaságélénkítő és foglalkoztatás-ösztönző térségi és helyi gazdaságfejlesztéshez szükséges feltételek biztosítása, illetve a szükséges önkormányzati-, üzleti infrastrukturális háttér és a szolgáltatásfejlesztések támogatása volt. A pályázat 100 százalékos intenzitású, sikeres elbírálás esetén pedig 800 millió forint az elnyerhető támogatási összeg. A projekt keretében megújul a Honvédelmi Minisztériumtól igényelt Foktői úti laktanyarész.

A képviselő-testület legutóbbi ülésén döntött az „Inkubátorházak fejlesztése” nevet viselő pályázat előkészítésének megkezdéséről is. E felhívás elsődleges célja az induló és az innovatív start-up vállalkozások ösztönzése, illetve a már működő, azonban bizonytalan lábakon álló, tőkeszegény vállalkozások növekedését, piaci stabilitását segítő inkubációs fejlesztések megvalósítása. A támogatás ugyancsak 100 százalékos intenzitású és mintegy 220 millió forint összköltséggel készül a pályázati terv.

A „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” című kiírásra készülő pályázat helyszíne a Malom utca 3. szám alatti, az egykori értelmi fogyatékos bentlakásos intézményének épülete. A tervezett költség 220 millió forint. A pályázat megvalósulása után ebben az épületben kerülne a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, az Idősek Klubja, a házi segítségnyújtás központja, a szociális étkeztetés, a tanyagondnoki szolgálat és az Origó központ is.

A „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” felhívás kapcsán a Rokkanttelepet és a Kertvárost érintő utcák csapadékvíz elvezetésének problémáit szeretné orvosolni a város. A műszaki tartalom véglegesítése folyamatban van, a várható összköltség pedig 200 millió forint lesz.

„A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” című pályázat keretében pedig közel 400 millió forintra pályázhat az önkormányzat, mely összeget óvodafejlesztésre fordítana a városvezetés. A képviselő-testületi határozatot megelőzően jelenleg egyeztetések folynak azzal kapcsolatban, hogy két régi óvoda épülete kerüljön felújítása, vagy azokat kiváltva inkább egy új, 5-6 csoportos óvoda valósuljon meg a fejlesztésből.

Ez utóbbi 3 projekt tervezési fázisban van, az anyagok előkészítését követően dönthet majd testület azok benyújtásának és jövőbeni megvalósításának feltételeiről.